De tarieven voor 2024 zijn ingevoerd in de reserveringssystemen van het CBR. Dat maakt het mogelijk om vanaf vandaag examens voor komend jaar te reserveren.

Tarieven 2024

  • Theorie-examen motor (A), auto (B), bromfiets/brommobiel (AM) €48,00 (huidig tarief €41,00);
  • Praktijkexamen auto (B, BE) €136,50 (huidig tarief €125,75);
  • Praktijkexamen vrachtauto (C, C1, CE, C1E) en bus (D, D1, DE, D1E) € 261,55 (huidig tarief €244,45);
  • Gezondheidsverklaring medische beoordeling € 44,50 (huidig tarief €41,00).

De tarieven voor particuliere examens stijgen met 8,5 procent. Beroepsexamens (CCV) gaan met 7 procent omhoog. De stijging is in lijn met de gemiddelde stijging van de consumentenprijsindex in de periode augustus 2022 tot en met juli 2023. Voor de particuliere theorie-examens geldt in 2024 een toeslag van €3,50 om de opgelopen kosten voor fraudebeheersing te compenseren. De tarieven van het CBR zijn kostendekkend en zonder winstoogmerk.

Minder grote stijging beroepsexamens

De tariefstijging voor de professionele examenproducten is neerwaarts bijgesteld naar aanleiding van het advies van de Centrale Gebruikersraad op het concept tariefvoorstel 2024. In de sector transport en logistiek wordt de (milde) recessie van de afgelopen twee kwartalen reeds gevoeld en de stijging van kosten kan niet volledig doorberekend worden aan afnemers. Aangezien de sector een belangrijke maatschappelijke en economische functie heeft, heeft het CBR in het definitieve voorstel de tarieven voor deze examenproducten niet met 8,5%, maar met 7,0% verhoogd.

Fraudebeheersing

De kosten voor het tegengaan van fraude en het beveiligen van de vragenbanken zijn de afgelopen jaren opgelopen. De toeslag van €3,50 voor de particuliere theorie-examens dekt een deel van deze opgelopen kosten. De maatregelen die tot hogere kosten hebben geleid zijn o.a. de aanschaf van handscanners, de bediening daarvan door extra beveiligers, de inzet van nieuwe ID-scanners en maatregelen op het terrein van cybersecurity om onze vragenbanken nog beter te beschermen.

Category